تماس با پشتیبانی : ۰۹۲۰۲۵۵۳۵۴۵ بخش کامپیوتر : ۰۹۳۷۲۶۲۶۲۳۶

واتس آپ : Gameplayshop

ساعت پاسخگویی : ۱۱ الی ۲۰

فروش فقط به صورت اینترنتی است، مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

تماس با ما