شارژر و پایه دسته Ps4 – برند Sparkfox

مشخصات :

امکان شارژ دو دسته همزمان

برای شارژ دسته را به سمت پایین فشار دهید .

وضعیت شارژ دسته ها با چراغ به شما نمایش داده می شود .

مخصوص دسته های بازی Ps4 ساخته شده است .