معرفی بازی های بزودی PS5

معرفی بازی های بزودی PS5 | بازی هایی که برای پلی استیشن قراره بیاد

لیست بازی های که برای PlayStation 5 در آینده منتشر خواهد شد

تاریخ انتشار بازی های پلی استیشن ۵

تاریخ انتشار بازی های پر طرفدار

۵ مهر ۱۴۰۳: FC 25 (25 سپتامبر ۲۰۲۴ )

۳ آبان ۱۴۰۳: Call Of Duty Ops 6 (۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ )

پاییز ۱۴۰۳: Grand Theft Auto VI ( — )

۲۱ آبان ۱۴۰۳: Assassin’s Creed Shadows ( 12 نوامبر ۲۰۲۴ )

۱۲ آبان شهریور : Harry Potter: Quidditch Champions ( 3 سپتامبر ۲۰۲۴ )

۲۹ مرداد شهریور : Black Myth: Wukong ( ۲۰ اگست ۲۰۲۴ )

۲۹ مرداد شهریور : Star Wars Outlaws ( ۲۰ اگست ۲۰۲۴ )

— : Death Stranding 2 ( 2025 )

 

تیر

۱۲ تیر: Final Fantasy 14: Dawntrail
۱۲ تیر: The First Descendant
۱۲ تیر: Hot Blood
۱۲ تیر: PowerWash Simulator: Alice’s Adventure Special Pack
۱۴ تیر: Fate Seeker 2
۱۴ تیر: Zenless Zone Zero
۱۵ تیر: Bleak Faith: Forsaken
۱۵ تیر: Bouncy Chicken
۱۵ تیر: Cyber Citizen Shockman Zero
۱۵ تیر: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak
۱۹ تیر: Lifeless Moon
۱۹ تیر: Naheulbeuk’s Dungeon Master
۱۹ تیر: Spin Rhythm XD
۲۰ تیر: SunnySide
۲۱ تیر: Alaskan Road Truckers: Highway Edition
۲۱ تیر: Disaster Band
۲۱ تیر: Parasol Stars
۲۱ تیر: Timemelters
۲۲ تیر: Blacksad: Under the Skin
۲۵ تیر: Darkest Dungeon 2
۲۶ تیر: Avatar: Frontiers of Pandora – The Sky Breaker
۲۶ تیر: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!
۲۶ تیر: EvilvEvil
۲۶ تیر: Flock
۲۶ تیر: Let’s School
۲۷ تیر: Asphalt Legends Unite
۲۷ تیر: Nobody Wants to Die
۲۸ تیر: Bo: Path of the Teal Lotus
۲۸ تیر: Flintlock: The Siege of Dawn
۲۸ تیر: Powerful Pro Baseball 2024-2025
۲۸ تیر: SCHiM
۲۹ تیر: Agatha Christie: The ABC Murders
۲۹ تیر: EA Sports College Football 25
۲۹ تیر: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

مرداد

۲ مرداد: Bitmap Bureau Collection
۲ مرداد: Conscript
۲ مرداد: Exophobia
۲ مرداد: F1 Manager 2024
۴ مرداد: The Star Named EOS
۴ مرداد: Arranger: A Role-Puzzling Adventure
۴ مرداد: Disgaea 7 Complete
۴ مرداد: Earth Defense Force 6
۴ مرداد: Hairdresser Simulator
۴ مرداد: Harvest Days
۴ مرداد: House of Golf 2
۴ مرداد: The Sims 4: Lovestruck
۴ مرداد: White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition
۹ مرداد: Bitmap Bureau Collection
۹ مرداد: Deadlink
۱۰ مرداد: Sword & Fairy Inn 2
۱۱ مرداد: Mars 2120
۱۱ مرداد: Star Wars: Bounty Hunter
۱۱ مرداد: Thank Goodness You’re Here!
۱۱ مرداد: Tomba! Special Edition
۱۶ مرداد: CYGNI: All Guns Blazing
۱۶ مرداد: Eden Genesis
۱۶ مرداد: Pepper Grinder
۱۶ مرداد: Volgarr the Viking 2
۱۷ مرداد: Cattie
۱۸ مرداد: Arcade Paradise VR
۱۸ مرداد: Cat Quest 3
۱۸ مرداد: Princess Maker 2 Regeneration
۱۸ مرداد: Steamworld Heist 2
۱۸ مرداد: That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles
۲۲ مرداد: Cult of the Lamb: Unholy Alliance
۲۴ مرداد: Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered
۲۵ مرداد: Cricket: Jae’s Really Peculiar Game
۲۵ مرداد: Dredge: The Iron Rig
۲۵ مرداد: Hunt: Showdown
۲۵ مرداد: The Precinct
۲۶ مرداد: Lost Ruins
۲۶ مرداد: Madden NFL 25
۲۶ مرداد: Rugrats: Adventures in Gameland
۲۶ مرداد: Windstorm: Start of a Great Friendship – Remastered
۳۰ مرداد: Black Myth: Wukong
۳۰ مرداد: Dustborn
۳۱ مرداد: Mika and The Witch’s Mountain

شهریور

۱ شهریور: Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch
۲ شهریور: Tiebreak: The Official Game of the ATP and WTA
۴ شهریور: Concord
۸ شهریور: Core Keeper
۸ شهریور: Smite 2
۷ شهریور: Akimbot
۷ شهریور: Gori: Cuddly Carnage
۷ شهریور: Gundam Breaker 4
۷ شهریور: Leo the Firefighter Cat
۷ شهریور: Monster Jam Showdown
۷ شهریور: Rhapsody: 25th Anniversary Collection
۷ شهریور: Visions of Mana
۸ شهریور: WitchSpring R
۹ شهریور: Star Wars Outlaws

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *